Kontakty

 

Ředitelka regionálního pracoviště Správa CHKO Bílé Karpaty

jméno
specializace
pevná linka
mobil
e-mail

Ing. Jiřina Gaťáková

ředitelka 577 119 626 723 174 763 jirina.gatakova [at] nature.cz

 

       

Oddělení provozní

jméno
specializace
pevná linka
mobil
e-mail
Ing. Eva Dvořáková

vedoucí oddělení,

ekonomika

577 119 626 724 339 650 eva.dvorakova [at] nature.cz
Mgr. Miloslav Žmolík informatika, GIS 577 119 626 606 088 390 miloslav.zmolik [at] nature.cz
Marie Hanačíková asistentka 577 119 626 --- marie.hanacikova [at] nature.cz
Mgr. Iveta Járová EVVO, OPŽP 577 653 505 724 058 231 iveta.jarova [at] nature.cz
         

Oddělení ochrany přírody a krajiny

jméno
specializace
pevná linka
mobil
e-mail

Ing. Bohumil Jagoš

vedoucí oddělení,

lesnictví

577 119 626

721 644 912

bohumil.jagos [at] nature.cz

Ing. Klára Buchwaldková

krajinářství, OPŽP

577 119 627

602 131 756

klara.buchwaldkova [at] nature.cz

Ing. Eva Frolová

krajinářství, stavby

577 119 629

725 766 573

eva.frolova [at] nature.cz

RNDr. Ivana Jongepierová

botanika

518 324 792

607 250 753

ivana.jongepierova [at] nature.cz

Mgr. Jiřina Matějíčková

krajinářství, stavby

577 119 627

724 737 192

jirina.matejickova [at] nature.cz

Ing. Veronika Řezníková

krajinářství, stavby

577 119 627

730 540 774

veronika.reznikova [at] nature.cz

Ing. Radomír Staš

krajinářství, ÚSES

577 119 626

724 339 648

radomir.stas [at] nature.cz

Ing. Martin Tomešek

lesnictví, OPŽP

577 119 626

725 137 648

martin.tomesek [at] nature.cz

 

 

 

 

 

Oddělení péče o přírodu a krajinu

jméno
specializace
pevná linka
mobil
e-mail

RNDr. Libor Ambrozek

vedoucí oddělení,

zemědělství

577 119 626

724 160 705

libor.ambrozek [at] nature.cz

Ing. Eliška Hoferková

zemědělství

577 119 626 602 340 724 eliska.hoferkova [at] nature.cz

Mgr. Milena Kovaříková

zemědělství

577 119 628 725 059 574 milena.kovarikova [at] nature.cz
Ing. Michal Kříž zemědělství 577 119 628 724 828 379 michal.kriz [at] nature.cz
Bc. Karel Ovesný zemědělství, informatika 577 119 626 739 244 284 karel.ovesny [at] nature.cz
Eva Krajčová asistentka - projekt LIFE 577 119 626 606 051 153 eva.krajcova [at] nature.cz

Mgr. Michal Plátek

zoolog - projekt LIFE

577 119 626

734 698 215

michal.platek [at] nature.cz

Bc. David Prachař zemědělství - projekt LIFE 577 119 626 606 825 688 david.prachar [at] nature.cz

Radek Studenka

strážní služba

577 119 626

724 737 193

radek.studenka [at] nature.cz

Ing. Petr Šurbek

lesnictví

577 653 563

725 519 891

petr.surbek [at] nature.cz

 

 

 

 

 

Oddělení sledování stavu biodiverzity

jméno
specializace
pevná linka
mobil
e-mail
RNDr. Martina Vočadlová

vedoucí oddělení,

zoologie

577 653 561

602 131 590

martina.vocadlova [at] nature.cz

Mgr. Karel Fajmon

botanika

518 324 792

731 129 890

karel.fajmon [at] nature.cz

Mgr. Jiří Ohryzek

botanika, NATURA 2000

577 653 513

602 364 372

jiri.ohryzek [at] nature.cz

Ing. Petr Šandor

vodohospodářství, OPŽP

577 653 562

725 724 349

petr.sandor [at] nature.cz

Mgr. Petr Večeřa

zoologie

577 653 512

730 187 861

petr.vecera [at] nature.cz

Mgr. Tomáš E. Vondřejc

zoologie

577 119 629

724 828 549

tomas.vondrejc [at] nature.cz

 

OPŽP = operační program životní prostředí
EVVO = environmentální vzdělávání, výchova a osvěta
GIS = geografické informační systémy
SDO = soubor doporučených opatření
ÚSES = územní systém ekologické stability

 

 

Regionální pracoviště Správa CHKO Bílé Karpaty

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt