Povinné údaje

Oficiální název organizace, adresa:

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Regionální pracoviště Správa Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty
Nádražní 318
763 26 Luhačovice
tel.: 577 119 626

email: bilekarp@nature.cz

www stránky: http://www.bilekarpaty.nature.cz

ID datové schránky: f53dynz

Úřední dny:
Po: 8:00-17:00
St: 8:00-17:00

 

pracoviště: Zlín
Zarámí 88
760 41 Zlín
(budova Ministerstva Zemědělství ČR, 5.patro)
tel:  577 653 512

Úřední dny:
Po: 8:00-17:00
St: 8:00-17:00

 

pracoviště: Veselí nad Moravou
Bartolomějské nám. 47
698 01 Veselí nad Moravou
tel/fax.: 518 324 792, 518 326 569

Úřední dny:
Po: 8:00-17:00
St: 8:00-17:00

 

kontaktní místo: Brumov 

Podzámčí 861
763 31 Brumov - Bylnice
tel: 577 330 305 (pouze v úřední hodiny)

Úřední dny:
St: 8:00-17:00
Pa: 8:00-14:00

 

Předpisy, podle nichž RP SCHKO Bílé Karpaty zejména jedná:

Zákon č.500/2004 Sb., správní řád
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Regionální pracoviště Správa CHKO Bílé Karpaty

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt