Regionální pracoviště Správa CHKO Bílé Karpaty >> RP Správa CHKO Bílé Karpaty

Regionální pracoviště Správa CHKO Bílé Karpaty

Regionální pracoviště Správa CHKO Bílé Karpaty

Nádražní 318
763 26 Luhačovice

tel.: 951 425 502
podatelna (email): bilekarp(at)nature.cz

ID datové schránky: f53dynz
IČO: 62933591

Chráněná krajinná oblast Bílé Karpaty byla zřízena výnosem Ministerstva kultury ČSR č.j.17.644/80 ze dne 3.11. 1980. Jejím řídícím orgánem je Správa CHKO. Bílé Karpaty představují mimořádnou oblast mezi našimi velkoplošnými chráněnými územími. Celá oblast, byla po mnoho staletí kultivována člověkem. Přesto, nebo právě proto se zde dochovaly mimořádně cenné přírodní hodnoty a na mnoha místech lze hovořit o harmonické krajině. Pro tyto přírodní a krajinné kvality byly Bílé Karpaty v rámci programu Člověk a biosféra (MAB) organizace UNESCO dne 15.4. 1996 zařazeny mezi evropské biosférické rezervace. Význam tohoto území dokazuje i udělení Evropského diplomu pro chráněná území v roce 2000.

Rozsáhlá historická odlesnění v Bílých Karpatech měla velmi často charakter krajinářských úprav citlivě využívajících zdejších přírodních podmínek. Výsledkem jsou tisíce hektarů jedinečných květnatých luk s roztroušenými dřevinami, představující dnes typický krajinný ráz Bílých Karpat. Z přírodovědného hlediska jsou tyto květnaté karpatské louky pozoruhodné především bohatostí rostlinných společenstev s vysokým zastoupením kriticky ohrožených druhů rostlin. Díky tomu patří k nejcennějším lučním biotopům Evropy a jsou studijní plochou světového významu. Dalším neméně cenným prvkem jsou rozsáhlé lesní komplexy v centrální a severní části pohoří z celou řadou typických prvků karpatské květeny i fauny.

Základní údaje

Rok vyhlášení: 1980
Rozloha: 747 km2
Maloplošná zvláště chráněná území v CHKO: Národní přírodní rezervace: 5
Národní přírodní památka: 1
Přírodní rezervace: 16
Přírodní památka : 30
Jiné údaje: Dále jsou v působnosti RP Správa CHKO Bílé Karpaty:
NPR Strabišov-Oulehla,
NPP Chropyňský rybník a
NPP Křéby.
Regionální pracoviště Správa CHKO Bílé Karpaty

Nejnovější galerie Všechny galerie

Kalendář akcí

Po
Út
St
Čt
So
Ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Naučné stezky Všechny stezky

CHKO Bílé Karpaty na Facebooku

Facebook CHKO Bílé Karpaty

Regionální pracoviště Správa CHKO Bílé Karpaty

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt