Interpretační plán CHKO Bílé Karpaty

Interpretační plán je základní nástroj pro přípravu interpretací místního přírodního, kulturního a historického dědictví na území Bílých Karpat.

Obsahuje mimo jiné jednotící HLAVNÍ TÉMATA A SDĚLENÍ pro Bílé Karpaty a hlavní CÍLOVÉ SKUPINY návštěvníků CHKO Bílé Karpaty.

Interpretační plán CHKO Bílé Karpaty je zároveň i jakousi příručkou JAK PŘIPRAVIT INTERPRETACI. Jeho členění proto sleduje základní kroky, které by měl realizátor interpretace udělat při její přípravě. Dívá se na to:

- PROČ chceme o Bílých Karpatech něco sdělovat – jaké jsou cíle interpretace

- KOMU chceme o Bílých Karpatech o Bílých Karpatech něco sdělovat – kdo to je, co potřebuje a očekává

- CO je v Bílých Karpatech jedinečné, bude návštěvníka zajímat, a CO mu chceme sdělit

- JAK to sdělit.

Interpretační plán CHKO Bílé Karpaty byl vypracován v letech 2013-2014 ve spolupráci se Správou CHKO Bílé Karpaty v rámci projektu Průvodcovství v CHKO Bílé Karpaty. Jeho vznik byl finančně podpořen z Programu švýcarsko-české spolupráce a zdrojů Vzdělávacího a informačního střediska Bílé Karpaty, o.p.s.

 

Interpretační plán CHKO Bílé Karpaty si můžete stáhnout na níže uvedeném odkazu:

Interpretační plán CHKO Bílé Karpaty (pdf, 6,1 MB)

Regionální pracoviště Správa CHKO Bílé Karpaty

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt