Krajinný ráz a výstavba

Popis a hodnocení krajinných celků bylo zpracováno podle dokumentace ÚPD VÚC Bílé Karpaty, kterou zpracovala firma Löw a spol., Brno. Z hlediska přírodních poměrů bylo území CHKO Bílé Karpaty rozčleněno do 26 krajinných celků, v nichž se jednotlivé přírodní podmínky vyskytují v určitých typických kombinacích. Tyto typické kombinace jsou navíc porovnány s dochovaným způsobem využití a od něj se odvíjející kulturnosti krajiny. Výsledné typy krajinného rázu jsou pro zpracovatele ÚPD a urbanistických studií i ostatní uživatele hlavní syntetickou jednotkou, vyjadřující vazbu přírodních podmínek (primární krajinná struktura), způsobů jejich využívání (sekundární krajinná struktura) a kulturního projevu od nich se odvíjejícího (terciární krajinná struktura). Přírodní vlastnosti jednotlivých celků se stejným typem krajinného rázu jsou uvedeny dále, včetně vhodnosti pro využívání prvovýrobou.

V listopadu 2009 Správa CHKO Bílé Karpaty vydala praktickou příručku pro stavebníky "Jak stavět v CHKO Bílé Karpaty" 
a brožurku pojednávající o lidové architektuře v CHKO Bílé Karpaty. Můžete si je stáhnout na níže uvedených odkazech.

JAK STAVĚT V CHKO BÍLÉ KARPATY - Praktická příručka pro stavebníky (pdf, 3,4 MB)

LIDOVÁ ARCHITEKTURA CHKO BÍLÉ KARPATY (pdf, 3,6 MB)

Regionální pracoviště Správa CHKO Bílé Karpaty

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt