Plán péče

Plán péče je základní řídící dokument pro všechny aktivity na území CHKO.

Plán péče pro CHKO Bílé Karpaty les byl vypracován v roce 2011 a poté byl schválen Ministerstvem životního prostředí České republiky pro období 1.1.2012 - 31.12.2021. 

Plán péče je rozdělen na část rozborovou a část návrhovou a skládá se z textové zprávy a mapových příloh. Dokument je uložen na Správě CHKO Bílé Karpaty v Luhačovicích, na ředitelství AOPK ČR v Praze a na odboru zvláště chráněných částí přírody MŽP v Praze.

S plánem péče je možné se seznámit na pracovišti Správy CHKO v Luhačovicích a Veselí na Moravou a nebo si jej stáhnout 
z těchto stránek.

Plán péče o CHKO Bílé Karpaty:

Plán péče o CHKO Bílé Karpaty - návrhy (pdf 0,8 MB)

Plán péče o CHKO Bílé Karpaty - návrhy-přílohy (pdf 0,2 MB)

Plán péče o CHKO Bílé Karpaty - rozbory (pdf 11,8 MB)

Plán péče o CHKO Bílé Karpaty - rozbory-přílohy (pdf 0,5 MB)

 

Mapové přílohy:

1. Přehledová mapa území (pdf 3,1 MB)

2. Zonace CHKO Bílé Karpaty (pdf 0,9 MB)

3. MZCHÚ a památné stromy v CHKO Bílé Karpaty (pdf 0,7 MB)

4. NATURA 2000 (pdf 0,8 MB)

5. ÚSES (pdf 0,8 MB)

6. Vlastnictví lesa (pdf 0,9 MB)

7. Kategorie lesa (pdf 2,3 MB)

8. Honitby (pdf 0,8 MB)

9. Turistika - značené stezky (pdf 0,7 MB)

10a. Krajinný ráz - oblasti a podoblasti (pdf 0,5 MB)

10b. Krajinný ráz - horizonty (pdf 0,9 MB)

Regionální pracoviště Správa CHKO Bílé Karpaty

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt