Práce s veřejností

     Naši pracovníci zajišťují příležitostně odborné exkurze pro kolegy z jiných správ CHKO, dalších státních organizací, odborných institucí apod. Každoročně se také jako odborní průvodci podílejí na exkurzích pro veřejnost pořádaných u příležitosti Evropského dne chráněných území.

     Ekologické výchově a osvětě se na území CHKO Bílé Karpaty věnuje řada nevládních neziskových organizací, které pracují s různými cílovými skupinami od předškolních a školních dětí, studentů a pedagogů přes návštěvníky Bílých Karpat až po místní obyvatele, držitele regionálních známek, či zemědělce.

Regionální pracoviště Správa CHKO Bílé Karpaty

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt