Strážci ochrany přírody

Strážní služba v CHKO Bílé Karpaty byla zřízena na podkladě právních předpisů zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a její práva a povinnosti jsou uvedeny ve znění tohoto zákona (§81,§81a §81b). Počet aktivních členů stráže přírody působících na území CHKO Bílé Karpaty v roce 2009 byl 19, počet zpravodajů 0. Aktivity bělokarpatských strážců jsou především osvětové a zpravodajské.

Ochrana přírody a krajiny není jen záležitostí státních orgánů, ale může k ní přispět každý občan. Kromě pasivní ochrany přírody a krajiny, která je povinností všech občanů, je možné se podílet i aktivně. Jednou z cest, které právní řád České republiky umožnuje, je stát se Stráží přírody.

Stráž přírody má postavení veřejného činitele a dělí se na dvě kategorie – Strážce a Zpravodaj. Členem stráže se může stát každý občan České republiky starší 21 let, způsobilý k právní úkonům, neodsouzený pro úmyslný trestní čin a zdravotně způsobilý. Pokud splňuje tyto podmínky, je třeba, aby úspěšně složil zkoušky z obecné znalosti, místní znalosti, znalosti souvisejících právních norem a v neposlední řadě i znalosti práv a povinností Stráže přírody. Po úspěšném vykonání zkoušek adept složí slib před Správou chráněné oblasti. Poté je mu vydán služební odznak se státním znakem a služební průkaz. 

Území CHKO Bílé Karpaty je rozděleno do 24 okrsků přičemž cílem SCHKO Bílé Karpaty je získat pro každý okrsek alespoň jednoho strážce, který by prováděl správcovskou činnost ve "svém" okrsku. Činnost Stráže ochrany přírody se řídí Organizačním řádem Stráže přírody CHKO Bílé Karpaty.

Zájemci o členství ve Stráži přírody na území CHKO Bílé Karpaty mohou získat bližší informace od koordinátora strážní služby CHKO Bílé Karpaty Ing. Martina Tomeška,  email: martin.tomesek(at)nature.cz

 

Služební průkaz a odznak Stráže ochrany přírody.

Regionální pracoviště Správa CHKO Bílé Karpaty

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt