MZCHÚ

Na území CHKO Bílé Karpaty je vyhlášeno celkem 52 zvláště chráněných území. Z toho je:

  • 5 v kategorii národní přírodní rezervace na celkové ploše 804,53 ha,
  • 1 v kategorii národní přírodní památka na celkové ploše 18,98 ha,
  • 15 v kategorii přírodní rezervace na celkové ploše 378,69 ha,
  • 31 v kategorii přírodní památka na celkové ploše 172,89 ha.

Z celkové plochy MZCHÚ (dle dat ZABAGED) připadá:

  • 553,74 ha na lesní půdu, tj. cca 40.27 %,
  • 803,50 ha na louky a pastviny, tj. cca 58,43 %,
  • 16,60 ha na sady a zahrady, tj. cca 1,21 %,
  • 1,25 ha na vodní plochy, tj. cca 0,09 %.

Celková plocha zvláště chráněných území v CHKO je 1375,09 ha, tj. cca 1,84 % plochy CHKO.

Regionální pracoviště Správa CHKO Bílé Karpaty

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt