Přírodní parky

Zlínský kraj má na svém území šest přírodních parků: Hostýnské vrchy, Chřiby, Prakšická vrchovina, Vizovické vrchy, Záhlinické rybníky a Želechovické paseky.

Přírodní park slouží k ochraně krajinného rázu s významnými soustředěnými estetickými a přírodními hodnotami, zřizuje se obecně závazným právním předpisem orgánem ochrany přírody a stanoví se v něm omezení takového využití území, které by znamenalo zničení, poškození nebo rušení stavu tohoto území (Ochrana krajinného rázu: §12 zákona 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny).

 

Hostýnské vrchy (pdf, 1,4 MB)

Chřiby (pdf, 1,5 MB)

Prakšická vrchovina (pdf, 2,0 MB)

Vizovické vrchy (pdf, 2,5 MB)

Záhlinické rybníky (pdf, 2,9 MB)

Želechovické paseky (pdf, 4,0 MB)

Regionální pracoviště Správa CHKO Bílé Karpaty

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt