Kontakty

 

Ředitelka regionálního pracoviště Správa CHKO Bílé Karpaty

jméno
specializace
mobil
pevná linka
 

Ing. Jiřina Gaťáková

ředitelka 723 174 763 951 42 5505  

 

       

Oddělení provozní

jméno
specializace
mobil
pevná linka
pracoviště
Ing. Eva Dvořáková

vedoucí oddělení,

ekonomika

724 339 650 951 42 5501 Luhačovice
Mgr. Miloslav Žmolík informatika, GIS 606 088 390 951 42 5511 Luhačovice
Marie Hanačíková asistentka --- 951 42 5502 Luhačovice
Mgr. Iveta Járová EVVO, OPŽP 724 058 231 951 42 5525 Zlín
         

Oddělení ochrany přírody a krajiny

jméno
specializace
mobil
pevná linka
pracoviště

Ing. Bohumil Jagoš

vedoucí oddělení,

lesnictví

721 644 912

951 42 5506

Luhačovice

Ing. Klára Buchwaldková

krajinářství, OPŽP

602 131 756

951 42 5504 951 42 5526

Luhačovice (Po a St)

Zlín (Út, Čt a Pá)

Ing. Eva Frolová

krajinářství, stavby

725 766 573

951 42 5509 951 42 5531

Luhačovice (Po a St)

Veselí nad Moravou (Út, Čt a Pá)

Mgr. Jiřina Matějíčková

krajinářství, stavby

724 737 192

951 42 5503 577 330 305

Luhačovice (Po, Út, Čt )

Brumov-Bylnice (St a Pá)

Ing. Veronika Řezníková

krajinářství, stavby

730 540 774

951 42 5504 951 42 5532

Luhačovice (Po a St)

Veselí nad Moravou (Út, Čt a Pá)

Ing. Radomír Staš

krajinářství, ÚSES

724 339 648

951 42 5514

Luhačovice

Ing. Martin Tomešek

lesnictví, OPŽP

725 137 648

951 42 5507 951 42 5528

Luhačovice (Po a St)

Veselí nad Moravou (Út, Čt a Pá)

 

 

 

 

 

Oddělení péče o přírodu a krajinu

jméno
specializace
mobil
pevná linka
pracoviště

RNDr. Libor Ambrozek

vedoucí oddělení,

zemědělství

724 160 705

951 42 5513

Luhačovice

Ing. Eliška Hoferková

zemědělství

602 340 724 951 42 5512 951 42 5527

Luhačovice (Po a St)

Zlín (Út, Čt a Pá)

Ing. Ivana Kratěnová zemědělství 724 828 379 951 42 5518 Luhačovice
Bc. Karel Ovesný zemědělství, informatika 739 244 284 951 42 5510 Luhačovice
Eva Krajčová asistentka - projekt LIFE 606 051 153 951 42 5519 Luhačovice

Mgr. Michal Plátek Ph.D.

zoolog - projekt LIFE

734 698 215

---

Luhačovice
Bc. David Prachař zemědělství - projekt LIFE 606 825 688 951 42 5515 Luhačovice

Bc. Eliška Řepková

projekt IP LIFE

605 210 012

951 42 5517

Luhačovice

Mgr. Kristína Stromková

projekt IP LIFE

737 975 027

951 42 5516

Luhačovice

Radek Studenka

strážní služba

724 737 193

951 42 5519

Luhačovice

Ing. Petr Šurbek

lesnictví

725 519 891

951 42 5521

Zlín

 

 

 

 

 

Oddělení sledování stavu biodiverzity

jméno
specializace
mobil
pevná linka
pracoviště

Mgr. Karel Fajmon

botanika

731 129 890

951 42 5529

Veselí nad Moravou

Mgr. Jiří Ohryzek

botanika, NATURA 2000

602 364 372

951 42 5524

Zlín

Ing. Petr Šandor

vodohospodářství, OPŽP

725 724 349

951 42 5520

Zlín

Mgr. Petr Večeřa

zoologie

730 187 861

951 42 5523

Zlín

Mgr. Tomáš E. Vondřejc

zoologie

724 828 549

951 42 5508

Luhačovice

Pohotovost pro účely šetření škod způsobených velkými šelmami ve dnech pracovního volna: 731 521 913

Emailové adresy jednotlivých pracovníků mají tvar: jmeno.prijmeni@nature.cz

OPŽP = operační program životní prostředí
EVVO = environmentální vzdělávání, výchova a osvěta
GIS = geografické informační systémy
SDO = soubor doporučených opatření
ÚSES = územní systém ekologické stability
ZCHD = zvláště chráněné druhy

 

 

Regionální pracoviště Správa CHKO Bílé Karpaty

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt