Krajinotvorné programy MŽP

Krajinotvorné programy umožňují financování vybraných typů opatření, jejichž cílem je péče o krajinu za účelem zvýšení biologické rozmanitosti a ochrany přírodních i kulturních hodnot. Tyto programy jsou určeny právnickým i fyzickým osobám (vlastníci či uživatelé dotčených pozemků, obce, správci vodních toků,...) a jejich přidělování se řídí podmínkami, stanovenými v příslušných směrnicích. Směrnice vychází každý rok na stránkách Ministerstva životního prostředí.

Na adrese www.dotace.nature.cz naleznete přehledného průvodce dotačními programy v péči o přírodu a krajinu.

 

Podporujeme dva programy:

Program péče o krajinu (PPK)

Program obnovy přirozených funkcí krajiny (POPFK)

 

Záměry jednotlivých akcí pro příští rok můžete předem konzultovat s:

Ing. Eliška Hoferková tel. 577 119 628 mobil 602 340 724

Ing. Magdaléna Beníčková tel. 577 119 628

 

Regionální pracoviště Správa CHKO Bílé Karpaty

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt