Publikační činnost

2010

Publikace
Ševčíková M., Jongepierová I. & Vondřejc T. E. [ed.] (2010): SALVERE. Semi-natural grassland as a source of biodiversity improvement. Changes and limitations of using regional seed mixtures. Regional SALVERE Workshop in the Czech Republic. –  OSEVA PRO, s.r.o. , o. z. Grassland Research Station – Zubří, 70 pp.


Tiskovina (brožura, leták a jiné drobné tištěné materiály)
Jongepierová I., Fajmon K. & Konvička O.: NPR Zahrady pod Hájem. – ZO ČSOP Bílé Karpaty. 2010. 6 pp. Formát A4. Leták. Náklad 2 000 ks. 2. vydání.

Němec J., Jongepierová I. & Konvička O.: Moravské Kopanice. – ZO ČSOP Bílé Karpaty. 2010. 6 pp. Formát A4. Leták. Náklad 2 000 ks. 1. vydání.

Konvička O. & Fajmon K.: Nedašovsko. – ZO ČSOP Bílé Karpaty. 2010. 6 pp. Formát A4. Leták. Náklad 2 000 ks. 1. vydání.

Hájek M., Jongepierová I., Konvička O. & Fajmon K.: Mokřady Bílých Karpat. – ZO ČSOP Bílé Karpaty. 2010. 6 pp. Formát A4. Leták. Náklad 2 000 ks. 1. vydání.

Dále vyšla 2 čísla časopisu Bílé-Biele Karpaty, jejichž vydavatelem je ZO ČSOP Bílé Karpaty, Správa CHKO se však na přípravě této tiskoviny podílí.

 

Článek
Bureš P., Šmarda P., Rotreklová O., Oberreiter M., Burešová M., Konečný J., Knoll A., Fajmon K. & Šmerda J. (2010): Pollen viability and natural hybridization of Central European species of Cirsium. – Preslia 82: 391-422.

Fajmon K. (2010): Machová. –  In: Janišová M., Budzáková M. & Petrášová M. [eds], 7th European Dry Grassland Meeting, Succession, management and restoration of dry grasslands, 27-31 May 2010, Smolenice Congress Centre, Slovac Republic, pp. 107-111, Bratislava.

Hájek M., Klimešová J., Klimeš L., Jongepierová I., Hájková P., Otýpková Z. &  Dančák M. (2010): Vliv dominanty na resistenci a resilienci druhově bohaté louky vzhledem ke změně režimu kosení. – In. Klimešová J. & Mudrák O. [eds], Louky: biodiverzita a management, Třeboň 20-21.3.2010, p. 11, Česká společnost pro ekologii a Botanický ústav AV ČR v. v. i., Třeboň.

Hájek M., Roleček J. &  Fajmon K. (2010): Pomozte objasnit historii našich luk. – Bílé-Biele Karpaty 1: 20-21.

Jongepierová I. (2010): Evropsky chráněné druhy (1). Koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis). – Bílé-Biele Karpaty 1: 14.

Jongepierová I. (2010): Zatravňování orné půdy v CHKO Bílé Karpaty. – In. Klimešová J. & Mudrák O. [eds], Louky: biodiverzita a management, Třeboň 20-21.3.2010, p. 15, Česká společnost pro ekologii a Botanický ústav AV ČR v. v. i., Třeboň.

Jongepierová I. & Mitchley J. (2010): Regrassing with regional seed mixtures in the Bílé Karpaty Mountains, Czech Republic. – In: Dutoit T. [ed.], 7th SER European Conference on Ecological Restoration, 23.-27.August 2010, Avignon, France, Ecological Restoration and Sustainable Development, Establishing links across frontiers, Conference programme abstract book, p. 88., Avignon.

Jongepierová I., Konvička O. & Fajmon K. (2010): CHKO Bílé Karpaty třicetiletá. – Ochrana přírody, Praha, 2: 2-7.  

Jongepierová I., Prach K. & Řehounková K. (2010):  Regrassing with regional seed mixtures in the Bílé Karpaty Mountains. –  In: Janišová M., Budzáková M. & Petrášová M. [eds], 7th European Dry Grassland Meeting, Succession, management and restoration of dry grasslands, 27-31 May 2010, Smolenice Congress Centre, Slovac Republic, p. 34, Bratislava.

Klimeš L., Jongepierová I., Doležal J. & Klimešová J. (2010): Restoration of species-rich meadow on arable land by transferring meadow blocks. – Applied Vegetation Science 13: 403-411.

Konvička O. (2010): Nálezy druhu Euoniticellus fulvus (Goeze, 1777) (Coleoptera: Scarabaeidae) v Bílých Karpatech (Česká republika). – Acta Carpatica Occidentalis 1: 100.

Konvička O. (2010): Nové lokality druhů Polysarcus denticauda (Orthoptera: Tettigoniidae) a Stethophyma grossum (Orthoptera: Acrididae) na Moravě (Česká republika). – Acta Carpatica Occidentalis 1: 99

Konvička O. (2010): Příspěvek k faunistice brouků (Coleoptera) Valašska (východní Morava, Česká republika). – Acta Carpatica Occidentalis 1: 1-10.

Konvička O. (2010): Příspěvek k faunistice krasce lipového Lamprodila rutilans rutilans (Coleoptera: Buprestidae) na východní Moravě. – Časopis Slezského Muzea v Opavě, Serie A, 59: 77-80.

Konvička O. (2010): Záchranné přenosy obojživelníků. – Bílé-Biele Karpaty 1: 15.

Lososová Z., Chytrý M., Danihelka J., Fajmon K., Láníková D., Kintrová K., Otýpková Z., Řehořek V. & Tichý L. (2010): Effects of climate and urban habitat types on diversity of alien flora of Central European cities. – In: Kollmann J., Mölken T. van & Ravn H. P. [eds], Biological Invasions in a Changing World – from Science to Management, Neobiota Book of Abstracts, p. 142, Department of Agriculture & Ecology, University of Copenhagen, Copenhagen.

Lososová Z., Chytrý M., Danihelka J., Fajmon K., Kintrová K., Láníková D., Otýpková Z., Řehořek V. & Tichý L. (2010): Effects of space and environmental filtering on alien floras of Central European cities. – In: 53th International Symposium of the International Association of Vegetation Science, 2010, Ensenada, Changing gradients in vegetation and environment, 2010, Baja California (Mexico).

Němcová Š. (2010): Letošní dotace na údržbu. – Bílé-Biele Karpaty 1: 14.

Spitzer L. & Konvička O. (2010): Rozšíření střevlíka Carabus variolosus, Fabr. (Coleoptera: Carabidae) na Valašsku (okres Vsetín, Česká republika) s poznámkami k jeho biologii. – Časopis Slezského Muzea v Opavě, Serie A, 59: 59-70.

Spitzer L., Konvička O., Tropek R., Roháčová M., Tuf I. H. & Nedvěd O. (2010): Společenstvo členovců (Arthropoda) zimujících na jedli bělokoré na Valašsku (okr. Vsetín, Česká republika). – Časopis Slezského Muzea v Opavě, Serie A, in press.

Semanová I. & Fajmon K. (2010): Výskum rôznych spôsobov obnovy lúk: Zber a hodnotenie semien z poloprirodzených trávnych porastov v Bílých Karpatech. – In. Klimešová J. & Mudrák O. [eds], Louky: biodiverzita a management, Třeboň 20-21.3.2010, p. 27, Česká společnost pro ekologii a Botanický ústav AV ČR v. v. i., Třeboň.

 

2009

Publikace

Jongepierová I. [ed.]: Vliv oborního chovu spárkaté zvěře na PR Kútky. Sborník referátů z konference konané 30. září 2008 v Radějově. –  Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Praha, 2009. 135 pp.

Jongepier J. W. & Jongepierová I. (2009): The White Carpathian wild flower grassland, Czech Republic. – In: Veen P., Jefferson R., Smidt J. de & Straaten J. van der [eds], Grasslands in Europe of high nature value,  KNNV Publishing, Zeist 2009. pp. 186–195.

 

Tiskovina (brožura, leták a jiné drobné tištěné materiály)

Jongepierová I. & Konvička O.: NPR Čertoryje. – ZO ČSOP Bílé Karpaty. 2009. 6 pp. Formát A4. Leták. Náklad 3 000 ks. 2. vydání.

Dále vyšla 2 čísla časopisu Bílé-Biele Karpaty, jejichž vydavatelem je ZO ČSOP Bílé Karpaty.

 

Článek

Berka T. (2010): Buxbaumia viridis. In: Kučera J. [ed.], Zajímavé bryofloristické nálezy XV − Bryonora, Praha, 45: 43.

Berka T. (2010): Výskyt a rozšíření šikouška zeleného (Buxbaumia viridis) na Zlínsku, pp. 20−22. In: Trávníček D. & Šušolová J. [eds.]: Západné Karpaty − spoločná hranica. Sborník příspěvků z II. Mezinárodního sympózia přírodovědců Trenčianského kraja a Zlínského kraje, 9. − 11. VI. 2010. − Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, Zlín, 111 pp.

Fajmon K., Devánová K. & Jongepierová I.: Vliv jednoročního nepokosení na luční vegetaci – jeden rok po nekosení. – In: Veselý P. & Skládanka J. [eds], Management travních porostů krasových oblastí, Sborník mezinárodní konference, Chata Macocha 16. 9. – 18. 9. 2009, p. 9, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Brno, 2009.

Jongepierová I.: Změny v krajině Bílých Karpat. – In: Lišková D. [ed.]: Krajina – Ĺudia – Hospodarenie v prihraničí Bílých-Bielych Karpát. Zborník referátov z 10. medzinárodnej Bielokarpatskej konferencie. – Euroregión Bílé-Biele Karpaty, Piešťany, 2009.

Jongepierová I. & Jongepier J. W.: Návrhy chráněných území S. Staňka. II. Vyhlášené, zachovalé nebo zaniklé lokality. Příroda, Praha, 2009 (in print).

Jongepierová I. & Mitchley J.: Ecological principles for the re-creation of species rich grasslands in agricultural landscapes. – In: Cagaš B., Macháč R. & Nedělník J., Alternative functions of grassland, Proceedings of the 15th of the European Grassland Federation Symposium Brno, Czech Republic, 7–9 September 2009,  RIFC a GRS, Praha, 2009. pp. 469–477.

Prach K., Jongepierová I., Jírová A. & Lencová K.: Ekologie obnovy. IV – Obnova travinných ekosystémů. –  Živa, 2009. 4:165-168.

Konvička O.: Příspěvek k faunistice krasce lipového Lamprodila rutilans rutilans (Coleoptera: Buprestidae) na východní Moravě. Čas. Slez. Zem. Muz., 2009 (in print).

Konvička O., Boža P. & Mantič M.: Faunistic records from the Czech Republic (Coleoptera: Staphylinidae, Phalacridae), Klapalekiana, 2009 (in print).

Konvička O. & Spitzer L.: Příspěvek k faunistice tesaříka Pogonocherus ovatus (Coleoptera: Cerambycidae)  na Valašsku (Západní Karpaty, Česká republika). Acta Mus. Beskid, 2009 (in print).

Spitzer L. & Konvička O.: Rozšíření střevlíka Carabus variolosus, Fabr. (Coleoptera: Carabidae) na Valašsku (okres Vsetín, Česká republika) s poznámkami k jeho biologii. Čas. Slez. Zem. Muz., 2009 (in print).

Spitzer L., Konvička O., Beneš J.,  Konvicka M. &  Popelářová M.: Do agrienvironmental and afforestation subsidies help or destroy the biodiversity of Czech Carpathian grasslands? In: Sborník abstraktů "The XVIth SEL Congress, 25-31 May 2009, Cluj-Napoca, Romania", 2009.

Véle A., Holuša J., Frouz J., Konvička O.: Impact of clear-cutting system on abundance and frequency of ground dwelling insects in Norway spruce (Picea abies L.) forests. In: Bryja J., Řehák Z., Zukal J. (eds.): Zoologické dny Brno 2009. Sborník abstraktů z konference 12.-13. února 2009. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, 2009: 213.

Šácha, V. seriál 6 článků v časopise Malovaný kraj v rubrice Příroda za humny.

Nebyly nalezeny žádné publikace.

Kalendář akcí

Po
Út
St
Čt
So
Ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Naučné stezky Všechny stezky

CHKO Bílé Karpaty na Facebooku

Facebook CHKO Bílé Karpaty

Regionální pracoviště Správa CHKO Bílé Karpaty

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt